Intuïtief schilderen

Wat wordt verstaan onder intuïtief schilderen?

In de academische kunstwereld ziet men intuïtief schilderen vaak als (lyrisch) abstract.
Bij intuïtief schilderen zijn weinig of geen regels, toch niet bij mij.
De enige regel die ik hanteer is dat de mensen zichzelf kunnen zijn en zich amuseren.


Een workshop intuïtief schilderen is:

Twijfelt u nog?

Kom het gewoon eens proberen, want onbekend is onbemind.
Het is fun.
Het resultaat is evenredig het plezier van de eigen creatie.


Aanbod december 2019

Initiatie Fluïd Painting

Datum: Wanneer: Intuïtief schilderen

Datum: Wanneer: (Mandala) dot painting

Datums: Wanneer:
Enkele weetjes:


Klik op de schilderijen en ontdek!

Terug naar de hoofdpagina